Načítám...
  Zpět na úvod

Soutěž

_vyrn_920predator-box-2021-box-unpacked-1.jpg

Soutěž ukončena!

Děkujeme všem za účast v naší soutěži! Výherce si již cenu převzal. Blahopřejeme!

Jak probíhalo losování se můžete podívat na našem Facebooku www.facebook.com/sellfish.cz

 

Nakup a vyhraj Predátor box plný limitovaných barev LMAB! 

Box Catch Casino obsahuje celkem 27 kusů nástrah LMAB. Všechny jsou v jedinečných a limitovaných barvách! Navíc obsahuje i dvě horké novinky pro rok 2022 - Chatterbait Multi Vibe a tail spinner Good Spin!

V boxu nechybí největší hvězdy LMAB - Finesse filet, Kofi Perch, Kofi Roach, Drunk bait a další. 

Hodnota boxu je 1.990 Kč

Rozhodně stojí za to o něj soutěžit!

Pravidla soutěže 

 

Soutěž probíhá od 1. 6. 2022 do 23. 6. 2022.
 • Do slosování se mohou zapojit ti zákazníci, kteří nakoupí v tyto dny nad 500 Kč na naší prodejně, nebo na E-shopu a nákup bude obsahovat minimálně jeden kus zboží od značky LMAB libovolného výběru. Následně kupující vyplní slosovací kupón, který vhodí do slosovacího boxu umístěného na prodejně.  V případě e-shopové objednávky stačí do poznámky napsat „Predátor box“.  Kupující může být za takovéto nákupy do slosování zařazen opakovaně a zvýšit tak šanci na výhru.
 
 • 24. 6. 2022 vylosujeme jednoho vítěze. V tento den bude výherce o své výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, případně telefonicky, a to na emailovou adresu a telefonní číslo, které uvedl ve formuláři. Neúspěšné účastníky nebudeme nikterak obesílat.
 
 • Výherce si cenu může převzít na naší prodejně, nebo mu bude zaslána na smluvenou adresu.
 
 
 • Pořadatelem soutěže je SellFish s.r.o., IČO: 06007651, se sídlem Plzeň, Ostrovní  15/5, PSČ 301 00.

 

 • Veškeré dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli.

 

 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jemu blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která nejpozději v době registrace do soutěže dovrší věkové hranice 18 let. Účastníkem soutěže může být i nezletilá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky za podmínky souhlasu zákonného zástupce, který je zároveň oprávněn jménem nezletilého převzít případnou výhru.

 

 • V případě, že výherce nebude reagovat na e-mail o oznámení o výhře do 2 pracovních dnů od oznámení, nebo výhru odmítne, je pořadatel soutěže oprávněn vybrat v následujících dvou pracovních dnech náhradního výherce.

 

 • V případě, že výherce nepřevezme výhru ve sjednaném termínu (především se nedostaví na určené místo v určeném čase nebo jinak znemožní převzetí výhry), ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výherci tímto nevzniká žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

 

 • Pořadatel nenese odpovědnost za případné překážky na straně soutěžících nebo v souvislosti s jejich odstraněním při uplatnění, realizaci nebo převzetí výhry.

 • Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené soutěžícím v souvislosti s užíváním výhry. Soutěžícím nevzniká právo výhru reklamovat (tzn., že se na ně nevztahuje 2- letá spotřebitelská záruční doba).
  - Na jakékoli výhry nemá soutěžící právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Výhry nelze vyměnit ani proplatit v hotovosti.
  - Pořadatel neodpovídá za vady výher. Nebezpečí škody přechází na výherce převzetím výhry.

 

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

 

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání.

 

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požadovat fotodokumentaci výherce s výhrou, nebo pořídit foto/videozáznam s výhercem z předání výhry.

 

 • Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu udělují soutěžící výslovný souhlas se shromážděním a zpracováním osobních údajů, a to za účelem vyhlášení, předání či zaslání ceny. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, resp. v případě výherců, do předání ceny výhercům. Tímto způsobem poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou osob podílejících se na organizování a přípravě soutěže v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu vyjadřuje soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla vyhlašovatele a organizátora soutěže. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek znemožnění předání případné výhry.

 

 • Soutěžící vyplněním a vhozením soutěžního formuláře do soutěžního boxu potvrzuje, že se seznámil s jejími úplnými pravidly a zavazuje se je dodržovat s vědomím případných důsledků jejich porušení nebo nedodržení.

 

Pravidla jsou platná od 1. 6. 2022